Vacature lid Raad van Toezicht
27-11-2020

Stichting De Nederlandse Portretprijs (DNP) houdt zich bezig met het portret in de hedendaagse schilder- , teken- en beeldhouwkunst in Nederland. Het doel van de stichting is deze kunstvorm onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Het belangrijkste instrument hiervoor is de tweejaarlijkse Nederlandse Portretprijs.

De Stichting heeft een bestuur, een Raad van Toezicht en een Commissie van Aanbeveling

Stichting DNP voldoet aan de vereisten van de Cultural Governance Code. De Raad van Toezicht van Stichting DNP heeft een toezichthoudende en ondersteunende rol richting het bestuur van de Stichting. Dit betekent dat de Raad van Toezicht verantwoordelijk is voor:

- Goedkeuring van de begroting

- Goedkeuring van het inhoudelijke en financiële jaarverslag

- Advisering over het (meerjaren)beleidsplan

- Advisering met betrekking tot algemene zaken inzake de Stichting, waaronder de organisatieontwikkeling en juridische aangelegenheden.

De Raad van Toezicht komt minimaal 2 x per jaar in vergadering bijeen. De vergadering wordt voorbereid door het dagelijks bestuur van Stichting DNP en de voorzitter van de Raad van Toezicht. De omvang van de Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal drie personen. Deze worden benoemd voor vier jaar en zijn daarna herbenoembaar. De functie van lid van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

De Raad van Toezicht kent de volgende specialismen en aandachtsvelden:

- Juridische kennis

- Kunsthistorische kennis

- Kennis van het museale en culturele veld

- Development: marketing, fondsenwerving & sponsorship (vacature)

De Raad van Toezicht is op zoek naar versterking op het terrein van Development: marketing, fondsenwerving & sponsorship. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht heeft op strategisch niveau aantoonbare ervaring op genoemde terreinen. Stichting DNP is een jonge organisatie in ontwikkeling met vraagstukken rond positionering (merk), professionalisering (organisatie/product) en meerjarig financieel draagvlak.

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Annette de Vries, voorzitter Raad van Toezicht (06-36202657).

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de online nieuwsbrief over de Nederlandse portretkunst.

* Verplicht veld

Steun ons

Draagt u de Nederlandse portretkunst ook een warm hart toe? Graag nodigen we u uit met een donatie onze projecten te ondersteunen. Kleine bedragen zijn ook van harte welkom. Wanneer u ons steunt door middel van een schenkingsovereenkomst, kunt u tot de helft van uw bijdrage terugkrijgen van de Belastingdienst. Klik voor meer informatie op de knop hieronder.

Word donateur

Top