Over Stichting De Nederlandse Portretprijs

Stichting De Nederlandse Portretprijs stelt zich ten doel om de hedendaagse portretkunst – in 2D en in 3D - te bevorderen. Om aandacht voor hiervoor te krijgen organiseert DNP eens in de twee jaar een wedstrijd onder in Nederland werkende portrettisten. Dit betreft twee geldprijzen, één in de categorie 2D en één in de categorie 3D, en daarbij prijzen voor Jong Talent (2D en 3D), eventueel aanmoedigingsprijzen en een Publieksprijs. Deze prijzen geven aan de winnende kunstenaars en aan de genomineerden de nodige publiciteit: via krant, televisie en social media. De prijs werd in 2017 voor het eerst uitgereikt, en vervolgens in 2019 en 2021.

Parallel aan de prijs organiseert stichting DNP een expositie van alle genomineerde werken. Een onafhankelijke, deskundige jury selecteert uit digitaal ingezonden werk ca. 120 portretten en kiest ter plekke daaruit 50 werken. Uit deze laatste selectie wordt de tentoonstelling samengesteld, welke nog voorzien van een zorgvuldig samengestelde catalogus. De edities van 2019 en 2021 zijn gehouden in Slot Zeist. Een zijprogrammering met workshops, minicolleges, lezingen geeft de nodige verdieping. Ter verbreding organiseert de stichting DNP voor jongeren tot 18 jaar de Selfieportretprijs. Ook deze prijs wordt begeleid door een tentoonstelling met een bescheiden catalogus.

Een ander belangrijke activiteit is de organisatie van het Weekeind van het Portret. Dit is geen wedstrijd, maar een presentatieplek met een thema bijvoorbeeld ‘de muze’. Het geselecteerde werk wordt geëxposeerd in Loods 6 te Amsterdam. Dit weekeind wordt gehouden in het jaar dat er geen wedstrijd is, komende editie is in oktober 2022.

Stichting DNP wil in de toekomst kunnen beschikken over een vaste presentatieplek.

 

BESTUUR

Anja Swart
Interim Voorzitter

Julie Josey
Penningmeester

Inge Rook
Secretaris

Vaste team:

Isabella Lanz
Arnout Oldenburger
Nicole de Roo
Rolf Siebelink

Myra Winter

RAAD VAN TOEZICHT

Annette de Vries (voorzitter)
Hoofd Kennisontwikkeling van Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum

Pien Harms
Zakelijk directeur Paleis Het Loo

Rupert van Heijningen
Advocaat

Harriet Stoop - de Meester
Kunsthistoricus

COMMISSIE VAN AANBEVELING

Hedy d´Ancona Voormalig Minister van WVC
Martine Gosselink Algemeen directeur Mauritshuis
Tonko Grever voorzitter van de Amsterdamse Musea, voorzitter van de Thérèse van Duyll -Schwartze Stichting
Nico Koster Fotograaf 
Tessa de Loo Schrijfster 
Prof. dr. Henk van Os Kunsthistoricus 
Prof. dr. Herman Pleij Emiritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde 
Lex Pouw oud bestuurder Ymere 
Michael van Praag Oud voorzitter KNVB
Diana Stigter Galeriehoudster
Prof. dr. Rudi Ekkart Oud-directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Carla van de Puttelaar Kunstenaar en kunsthistoricus
Sam Drukker Kunstenaar en jurylid De Nederlandse Portretprijs 2017/2019

 

 

 

De stichting wil haar doel onder meer te bereiken door:


1. Het regelmatig organiseren van tentoonstellingen ter bevordering van de aandacht voor de portretkunst onder het publiek.
2. Periodiek organiseren van een landelijke uitreiking van prijzen aan een of meerdere makers van daartoe ingezonden werken van portretkunst na een beoordeling van die werken door een daartoe aangewezen deskundige jury.
3. Het rond het uitreiken van deze prijzen organiseren van tentoonstellingen, evenementen en publicaties waarbij de ingezonden werken en de portretkunst centraal staan.

ANBI

Stichting De Nederlandse Portretprijs is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 
Wilt u jaarverslagen of -plannen inzien, stuur dan een e-mail.

Contact

Postadres
Begijnhof 43a
1012 WV Amsterdam

E-mail
info@portretprijs.nl
tel: 06 835 714 77

 

Stel een vraag
4 2 =

Jaarverslagen

Het bestuur heeft het jaarverslagen 2018, 2019, 2020 en 2021 goedgekeurd.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Beleidsplan

Zoals vereist volgens de regels voor ANBI-stichtingen, is hier ons beleidsplan te vinden.

Beleid

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de online nieuwsbrief over de Nederlandse portretkunst.

* Verplicht veld

Steun ons

Draagt u de Nederlandse portretkunst ook een warm hart toe? Graag nodigen we u uit met een donatie onze projecten te ondersteunen. Kleine bedragen zijn ook van harte welkom. Wanneer u ons steunt door middel van een schenkingsovereenkomst, kunt u tot de helft van uw bijdrage terugkrijgen van de Belastingdienst. Klik voor meer informatie op de knop hieronder.

Word donateur

Top