Herman Benschop
Felien met krullend haar
Winnaar Portretprijs 2021 3D

Ellen van Dijk
Nick
winnaar Portretprijs 2021 Jong Talent

Brigit Bussemaker
Zelfportret
Eervolle vermelding Portretprijs 2021 3D

Sandra Thie

2020

Winnaar Portretprijs 2021 2D

Bob Jonkers

Losgeslagen

Eervolle vermelding Portretprijs 2021 Jong Talent

Wilma Stegeman

Social Distance

Eervolle vermelding Portretprijs 2021 2D

Anna Maria Vargiu

Het Verlies

Eervolle vermelding Portretprijs 2021 Jong Talent

De Nederlandse Portretprijs

Stichting De Nederlandse Portretprijs stelt zich ten doel om de hedendaagse portretkunst – in 2D en in 3D - te bevorderen. Om aandacht voor hiervoor te krijgen organiseert DNP eens in de twee jaar een wedstrijd onder in Nederland werkende portrettisten. Dit betreft twee geldprijzen, één in de categorie 2D en één in de categorie 3D, en daarbij prijzen voor Jong Talent (2D en 3D), eventueel aanmoedigingsprijzen en een Publieksprijs.

 /PosterA2-WvhP2022.png

Weekend van Het Portret 2022

In het jaar dat De Nederlandse Portretprijs niet wordt uitgereikt, organiseert stichting DNP een Weekend van het Portret, een tentoonstelling van portretten in 2D en 3D. Elke editie heeft een thema.

Voor de komende editie is dat ‘In Herinnering – Portretten van dierbaren.’ Dit thema kozen we als postuum eerbetoon aan Saskia Koppelaar-Siebers, die januari van dit jaar overleed. Alle ingezonden werken worden beoordeeld door een professionele commissie. De beste werken worden geëxposeerd in de robuuste Bagagehal van Loods 6 te Amsterdam. De expositie opent 20 oktober en duurt tot en met zondag 23 oktober 2022.

 

  

 

 

Huil niet omdat ik er niet meer ben
Maar glimlach omdat ik er was

 

/DNP-Rouwfoto-Definitief

Saskia Koppelaar-Siebers overleden

Met veel pijn in ons hart moeten we u mededelen dat Saskia Koppelaar-Siebers afgelopen donderdag, op 20 januari jl. is overleden. Onze bevlogen initiatiefnemer en voorzitter van de stichting De Nederlandse Portretprijs is niet meer. Ze laat ons aangedaan achter.

Zoals enkelen van u wellicht wisten, was Saskia al geruime tijd ernstig ziek. Ze pareerde haar ziekte en behandelingen evenwel op een geweldige manier; ze ging niet bij de pakken neer zitten en was vol goede moed. Al haar energie bleef gericht op haar doel: het promoten van hedendaagse portretkunst. Zoals u weet gebeurde dat via de organisatie van de tweejaarlijks portretprijs en via tentoonstellingen die parallel daaraan werden gehouden. En dan waren er nog de vele zijdelingse activiteiten zoals het ‘Weekend van het Portret’. Wij bestuursleden stonden haar zo goed mogelijk bij om dit ideaal te realiseren. Zij wist ons daarbij goed te coachen, ook nadat corona een hinderlijk obstakel was geworden.

Wij respecteerden Saskia enorm om haar ondernemingszin en enthousiasme, haar volharding en vermogen om ook anderen te overtuigen en aan te sturen. Dat deed ze vanuit een positieve grondhouding die ze ook uitstraalde. Saskia was als een moederspin in een web van talrijke connecties die DNP onderhield. Knap hoe zij al die draden bij elkaar wist te houden en het overzicht daarbij behield. En het was ook goed hoe ze behalve idealistisch op de juiste momenten realistisch kon zijn.  

Ons respect voor haar sloeg om in bewondering over hoe zij omging met keiharde tegenslag. Met goede hoop stelde ze zich teweer tegenover haar ernstige ziekte en dito behandelingen. Gelukkig hebben we afgelopen 1 oktober bij het diner in de Kompaszaal samen met leden van de Raad van Toezicht, (oud)juryleden en andere betrokkenen haar bevlogenheid door dik en dun eindelijk weer eens live kunnen uitspreken en haar kunnen toeklinken.

Wij gedenken in Saskia een krachtige persoonlijkheid die ook in de toekomst voor De Nederlandse Portretprijs een inspirerend voorbeeld zal blijven.

Nieuws

Sandra Thie opent Good Looking Ruurlo
Good Looking in Ruurlo
29-05-2022

Goed voorbeeld doet goed volgen. Na drie edities van De Nederlandse Portretprijs krijgt de hedendaagse portretkunst in Ruurlo een fraaie follow-up.

Lees verder

Zelfportret met kreeft, 2002
100 zelfportretten in Assen
29-05-2022

Sam Drukkers werk staat momenteel flink in de belangstelling. Na Museum Jan presenteert Het Drents Museum zijn werk in de Abdijkerk van Assen.

Lees verder

Juryrapport Portretprijs 2021
02-08-2021

Lees verder

De Nederlandse Portretprijs

Stichting De Nederlandse Portretprijs houdt zich bezig met het portret in de hedendaagse schilder-, teken- en beeldhouwkunst in Nederland. Het doel van de stichting is deze kunstvorm onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Dat doet zij op verschillende manieren. De voornaamste is het uitreiken van een periodieke prijs: de Nederlandse Portretprijs. Deze is voor het eerst in 2017 uitgereikt. In juni 2021 gaat de 3e editie van start.

 

Meer over de stichting DNP

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks de online nieuwsbrief over de Nederlandse portretkunst.

* Verplicht veld

Steun ons

Draagt u de Nederlandse portretkunst ook een warm hart toe? Graag nodigen we u uit met een donatie onze projecten te ondersteunen. Kleine bedragen zijn ook van harte welkom. Wanneer u ons steunt door middel van een schenkingsovereenkomst, kunt u tot de helft van uw bijdrage terugkrijgen van de Belastingdienst. Klik voor meer informatie op de knop hieronder.

Word donateur

Top